USD
简体中文(马来西亚)
为您严选最佳住宿
订房免收手续费
各国客服专门服务
提供旅客真实评价

AsiaYoOsaka Municipal Yao-Minami Station民宿,整体评分 4.8/5

1 人
搜寻

共有 2 间Osaka Municipal Yao-Minami Station住宿(含 3 个房间), Osaka Municipal Yao-Minami Station民宿任你挑!