USD
简体中文(马来西亚)
为您严选最佳住宿
订房免收手续费
各国客服专门服务
提供旅客真实评价

AsiaYoKintetsu Kintetsu-Tambabashi Station民宿,整体评分 4.8/5

1 人
搜寻

共有 37 间Kintetsu Kintetsu-Tambabashi Station住宿(含 50 个房间), Kintetsu Kintetsu-Tambabashi Station民宿任你挑!