USD
简体中文(马来西亚)
为您严选最佳住宿
订房免收手续费
各国客服专门服务
提供旅客真实评价

AsiaYoSapporo Shiei Hosuisusukino Station民宿,整体评分 4.5/5

1 人
搜寻

共有 58 间Sapporo Shiei Hosuisusukino Station住宿(含 75 个房间), Sapporo Shiei Hosuisusukino Station民宿任你挑!