USD
简体中文(马来西亚)
为您严选最佳住宿
订房免收手续费
各国客服专门服务
提供旅客真实评价

AsiaYoSapporo Shiei Chuotoshokan-Mae Station民宿,整体评分 4.5/5

1 人
搜寻

共有 52 间Sapporo Shiei Chuotoshokan-Mae Station住宿(含 66 个房间), Sapporo Shiei Chuotoshokan-Mae Station民宿任你挑!