USD
简体中文(马来西亚)
为您严选最佳住宿
订房免收手续费
各国客服专门服务
提供旅客真实评价

AsiaYoJR Shin-Asahikawa Station民宿,整体评分 4.6/5

1 人
搜寻

共有 1 间JR Shin-Asahikawa Station住宿(含 1 个房间), JR Shin-Asahikawa Station民宿任你挑!